• تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 
  • کد خبر : ۲۰۴۹
جمع آوری نخاله های ساختمانی از مبادی ورودی و شریان اصلی شهر و انتقال به محل جدید تعیین شده با مجور اداره محیط زیست شهرستان
با رایزنی و پیگیری شهرداری ابریشم با فرماندهی ارشد آجا ، مقرر گردید حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی شهر ابریشم ، در بخشی از مکان های تعیین شده که به تایید اداره محیط زیست شهرستان نیز رسیده انجام پذیرد. پاکسازی مبادی ورودی و شریان های اصلی شهر از نخاله های ساختمانی و انتقال به محل مورد نظر در دستورکار و اقدام این شهرداری قرار دارد. بدیهی است تخلیه هرگونه پسماند یا ضایعات ساختمانی و کشاورزی در محل های غیر مجاز مانند مسیرها و کمربندی های اطراف شهر و یا جنب کانال های دفع آب های سطحی تخلف بوده و پیگرد قانونی دارد
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0