• تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 
  • کد خبر : ۲۰۴۸
« برگزاری جلسه تحلیل عملكرد سه ماهه و تجلیل از كارگران نمونه و دانش آموزان ممتاز»
« با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیران و پرسنل شهرداری ابریشم در روز دوشنبه مورخ 99/3/26 جلسهِ تحلیلِ عملکرد سه ماهه، همراه با ارائه و تشریح اهم اقدامات و عملکرد شهرداری ابریشم با بیان آقای مهندس مختاری شهردار ابریشم تشکیل گردید.در این جلسه ضمن استماع سوالات و درخواست های پرسنل و ارائه پاسخ های لازم توسط شهردار، از اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین کارگران نمونه و دانش آموزان ممتاز تجلیل گردید ».
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0