پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 6 اسفند 1398
  فرم 137
    بنام خدا
    فرم ثبت خدمات شهري 137
    ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :
    خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام
    فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود
    دسته بندي    
    موضوع    
    آدرس محل وقوع مشکل    
    منطقه    
    نوع کاربر    
    نام    نام خانوادگي  
    تلفن    تلفن همراه  
    پست الکترونيک    آدرس  
    ارسال

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0