يکشنبه, 1 مهر 1397
اصلاح شبكه آبیاری جوی های فضای سبز بلوار الغدیر شهر ابریشم
۱۹۷۹
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

«در ادامه اصلاح شبکه های آبیاری ، و به منظور صرفه جویی در مصرف آب ، شهرداری ابریشم نسبت به حفاری و لوله گذاری جوی های فضای سبز به منظور ایجاد آبیاری قطره ای اقدام نموده است. شیوه آبیاری چمن های بلوار الغدیر نیز قبلا و از سال 1390 به صورت بارانی اصلاح و اجرایی گردیده است و جوی های طرفین بلوار نیز جهت اصلاح شیوه آبیاری به صورت قطره ای از ابتدای سال جاری و با تفکیک مکانی و مرحله بندی اجرا ، در دست برنامه ریزی و اقدام قرار گرفته است.»


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0